CENTRE FOR PROTEIN AND STRUCTURE PRODUCTION AT IJS/DBMSB

Aims of infrastructural unit

Provide a protein expression, purufication and strructure determination platform for the needs of academic and industrial research groups.

2010 report - porocilo

V letu 2010 smo v okviru Centra zaključili z obdobjem uvajanja novih tehnologij za vzporedno kloniranje in izražanje proteinov. Poleg že uvedenih bakterijskih, kvasnih in insektnih ekspresijskih sistemov smo v sodelavi z univerzo v Oxfordu, kot prva akademska institucija v Sloveniji, vpeljali ekspresijski sistem za proizvodnjo proteinov v sesalski celični liniji HEK293. Uporaba sesalskih celic za proteinsko proizvodnjo je bila do nedavnega le v domeni farmacevtske industrije in še vedno kjer za tehnološki vrhunec v proteinski proizvodnji kompleksnih človeških proteinov.

Center danes omogoča vzporedno, kontinuirno in visoko avtomatizirano proizvodnjo proteinov in določevanje njihove strukture za potrebe akademskih raziskovalnih skupin doma in v tujini, vključno s centrom odličnosti CIPKeBiP. Ob uvajanju ekspresije novih proteinov, nam je sočasno uspelo zagotaviti stalno dosegljivost lizosomalnih cisteinskih proteinaz (na primer, katepsini C, L, S, V, legumain) za biokemijske, funkcijske in strukturne raziskave.