Institut "Jožef Stefan"

Odseki za biokemijo in molekularno biologijo 

Jamova 39, 1000 Ljubljana
telefon: (01) 477 3900, telefaks: (01) 477 3984

Odsek za biokemijo in molekularno biologijo IJS je bil ena največjih raziskovalnih skupin na Institutu "Jožef Stefan" in največja skupina s področja biokemije in molekularne biologije v Sloveniji sploh. Decembra 2006 se je odsek razdelil na tri samostojne odseke: Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo, Odsek za molekularne in biomedicinske znanosti ter Odsek za biotehnologijo.

Delo je organizirano v 4 raziskovalnih programih:
Kot pomoč pri svojem delu uporabljamo povezave, zbrane na angleški spletni strani, saj so naši sodelavci tudi raziskovalci, ki ne obvladajo slovenskega jezika, vsi uporabniki povezav na spletni strani pa znajo angleško. Namen slovenske spletne strani je, da odsek predstavi le na kratko in da zadosti zahtevam Zakona o javni rabi slovenščine. Če koga zanimajo natančnejši podatki o odseku, se lahko obrne na koga od vodij.


tajnica: Katarina Zajc 


Zadnja sprememba: 16. januarja 2007.