glava
predstavitev
podrocja
sodelavci
reference
obvestila


Vodja odseka:
prof. dr. Janko Kos
Raziskovalci: Mladi raziskovalci:
prof. dr. Borut Štrukelj Katja Škrlec dr. Jože Brzin
izred. prof. dr. Boris Rogelj Ana Bajc Česnik prof. dr. Kristina Gruden
dr. Marjetka Kidrič Mateja Prunk dr. Sabina Vatovec
prof. dr. Roger Pain Mirjana Malnar dr. Maruška Budič
dr. Jerica Sabotič dr. Katja Rebolj
doc. dr. Aleš Berlec Tajništvo: dr. Jure Pohleven
dr. Millica Perišić Nanut Maja Šimaga
dr. Špela Magister
dr. Anja Kovanda
doc. dr. Nataša Obermajer
dr. Anja Pucer Janež Tehnični sodelavci: dr. Petra Avanzo Caglič
dr. Sonja Prpar Mihevc Polonca Pirš Kovačič dr. Maja Štalekar
dr. Simona Darovic Igor Koprivec dr. Tomaž Langerholc
dr. Vida Kocbek

dr. Tatjana Popovič
dr. Špela Konjar Nekdanji sodelavci: dr. Nina Slapar

dr. Simon Žurgadr. Sabina Anžlovar
dr. Petra Zadravecprof. dr. Igor Kregar
Darja Žunič Kotar
trak