glava
predstavitev
podrocja
sodelavci
reference
obvestila

Proučevanje vloge proteaz in proteaznih inhibitorjev pri nastanku in razvoju raka, imunskih in nevrodegenerativnih procesih: 

Proteaze in njihovi inhibitorji pomembno vplivajo na delovanje celic in organizmov. Pri imunskih procesih je njihova vloga ključna pri antigenski predstavitvi, celični citotoksičnosti, fagocitozi ter aktivaciji in proliferaciji večine imunskih celic. Naša skupina proučuje predvsem vlogo cisteinskih proteaz in povezanih dejavnikov  pri zorenju dendritičnih celic, aktivaciji in delovanju limfocitov T in celic naravne imunosti, kot so makrofagi in celice NK.
Dokazali smo, da nekatere proteaze povzročijo spremembe pri signaliziranju, adheziji in migraciji, kar je lahko posledica postopne razgradnje integrinskih receptorjev. Ta aktivnost povzroči remodulacijo celičnega citoskeleta in tvorbo podaljškov, uropodov in nanocevk, ki omogočajo celicam nov način signaliziranja s prenosom citoplazemskih veziklov. Pomembno vlogo pri regulaciji tega delovanja imajo endogeni proteazni inhibitorji.
Proteaze so pomembne tudi za pravilno delovanje nevronskih celic. Nekontrolirano delovanje nekaterih proteaz je povezano s pojavom nevrodegenerativnih bolezni, proteazni inhibitorji so se izkazali kot obetavni dejavniki za zdravljenje teh bolezni. Na tem področju proučujemo vlogo katepsinov pri regulaciji nevrotrofične aktivnosti gama enolaze. Pomembni so tudi rezultati, doseženi v sodelovanju z angleškimi partnerji, ki pojasnujejo vlogo mutacij v proteinu FUS, ki je povezan s pojavnostjo družinske amiotropne lateralne skleroze tipa 6.
V procesih nastanka in napredovanja raka je pomembna razgradnja zunajceličnega matriksa, kar vodi do povečane invazivnosti in metastaziranja tumorskih celic. Proteaze sodelujejo pri tej razgradnji zunaj in znotraj celice. Pokazali smo, da so proteazni inhibitorji, ki delujejo na obeh mestih razgradnje zunajceličnega matriksa, učinkoviti zaviralci invazivnosti tumorskih celic. Naše delo je usmerjeno v raziskave mehanizmov tumorskih procesov, iskanje proteaz kot tarč za terapijo in inhibitorjev, ki bi lahko bili potencialna zdravila pri raku.

rak slike

Izbrane objave:
  • Kocbek, Petra, Obermajer, Nataša, Cegnar, Mateja, Kos, Janko, Kristl, Julijana. Targeting cancer cells using PLGA nanoparticles surface modified with monoclonal antibody. J. control. release. , 2007, iss. 1-2, vol. 120, str. 18-26.
  • Jevnikar, Zala, Obermajer, Nataša, Bogyo, Matthew, Kos, Janko. The role of cathepsin X in the migration and invasiveness of T lymphocytes. J Cell Sci, 2008, issue 16, vol. 121, str. 2652-2661.
  • Obermajer, Nataša, Jevnikar, Zala, Doljak, Bojan, Sadaghiani, A. M., Bogyo, Matthew, Kos, Janko. Cathepsin X-mediated 2 integrin activation results in nanotube outgrowth. Cell Mol Life Sci (Print. ed.), 2009, no. 6, vol. 66, str. 1126-1134.
  • Obermajer, Nataša, Doljak, Bojan, Kos, Janko. Cytokeratin 8 ectoplasmic domain binds urokinase-type plasminogen activator to breast tumor cells and modulates their adhesion, growth and invasiveness. Mol Cancer, 2009, vol. 8, no. 88, 31 str.
  • Vance, Caroline, Rogelj, Boris in sod. Mutations in FUS, an RNA processing protein, cause familial amyotrophic lateral sclerosis Type 6. Science (Wash. D.C.), 2009, vol. 323, no. 5918, str. 1208-1211.

Kontakt:
Janko Kos
trakl