glava
predstavitev
podrocja
sodelavci
reference
obvestila

Proteini iz gob
 

Na našem odseku so objekt raziskav prostotrosnice (Basidiomycetes), razred višjih gliv, med katere spada večina gob. Višje glive oziroma gobe predstavljajo nov in v večji meri nepoznan vir naravnih spojin, od katerih so mnoge verjetno prisotne izključno pri gobah. V naši skupini poteka izolacija potencialno uporabnih proteinskih učinkovin iz številnih gob, predvsem pa iz gobe meglenke ali poprhnjene livke (Clitocybe nebularis) in orjaškega dežnika (Macrolepiota procera). Raziskave so osredotočene na dve skupini proteinov, in sicer inhibitorje peptidaz in lektine.

cover meglenka
inhibitorji cartoon
lektini cartoon

cover jbc

Poleg izolacije in identifikacije novih in nepoznanih proteinov iz gob je naš cilj natančno določanje njihovih biokemijskih lastnosti in natančna karakterizacija na genetskem nivoju ter ugotavljanje njihove biološke vloge. V naravnih vzorcih je običajno prisotna variabilnost in heterogenost spojin, zato je heterologno izražanje proteinov iz gob v različnih ekspresijskih sistemih naše nepogrešljivo orodje, ki omogoča pridobivanje homogenega materiala neodvisno od rastne sezone gob.

Proteini iz gob kažejo izjemne lastnosti, po katerih se razlikujejo od podobnih proteinov iz drugih naravnih virov. Prav te posebne lastnosti pa izkoriščamo v raziskavah za njihovo potencialno uporabo v humani in veterinarski medicini, pri zaščiti in izboljšavi poljščin v kmetijstvu ter v biotehnoloških procesih in v farmacevtski industriji.

Področja dela vključujejo:
  •  izolacijo proteinov iz gob,
  •  karakterizacijo lastnosti na biokemijskem in genetskem nivoju, vključno z določanjem tridimenzionalne strukture (slednje v sodelavi z odsekom B1),
  •  pripravo rekombinantnih proteinov v bakterijskih in kvasnih ekspresijskih sistemih,
  •  proučevanje imunomodulatornih in protirakavih učinkov,
  •  proučevanje učinkov proti različnim kmetijskim škodljivcem,
  •  ugotavljanje mehanizma delovanja na nivoju molekule in organizma.

gobe kolaz 1

Kontakt:
Jerica Sabotič

trak