glava
predstavitev
podrocja
sodelavci
reference
obvestila

Glavni sklopi raziskav, ki potekajo v okviru odseka:

rak gobe
rastline bakterije
neuro
RAK IN IMUNSKI ODZIVPROTEINI IZ GOBODZIV RASTLIN NA STRES BIOTEHNOLOGIJA MLEČNOKISLINSKIH BAKTERIJNEVRODEGENERACIJA
Programi, ki se izvajajo v okviru odseka:
 • P4-0127 Farmacevtska biotehnologija: znanost za zdravje
Projekti, ki se izvajajo v okviru odseka:

Projekti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije):
 • Z3-7307    Vloga celičnega lipidnega metabolizma pri amiotrofični lateralni sklerozi in frontotemporalni lobarni degeneraciji (2017―2018)
 • J3-6785    Genetika in farmakogenomika kronične vnetne črevesne bolezni in genetsko povezanih kroničnih imunskih bolezni (2014―2017)
 • Z3-6802    Molekularni mehanizmi atrofije skeletnih mišic: pomen za staranje, mišične bolezni in bivanje v vesolju. (2014―2017)
 • J3-6789    Patogeni mehanizem podaljšanih heksanukleotidnih ponovitev v genu C9orf72 pri nevrodegeneraciji    (2014―2017)
 • J4-6811    Vloga inhibitorjev cisteinskih proteaz v citotoksičnem delovanju naravnih celic ubijalk na tumorske celice (2014―2017)
 • J3-5502    Napake v regulaciji izražanja TDP-43 pri amiotrofični lateralni sklerozi in frontotemporlani lobarni degeneraciji (2013―2016)
 • J4-5529    Nitroksolin in njegovi derivati kot nova protitumorska zdravila    (2013―2016)
 • J7-5460    Post-transkripcijske regulacijske mreže v nevrodegenerativnih boleznih.    (2013―2016)
 • J1-5450    Proteinsko načrtovanje rekombinantnih probiotičnih mlečnokislinskih bakterij za zdravljenje sindromov vnetega črevesa (2013―2016)
 • J4-4123    Inhibitorji cisteinskih karboksipeptidaz kot regulatorji avtoimunskih in nevrodegenerativnih procesov (2011―2014)
 • J4-4126    Odziv navadnega fižola (Phaseolus vulgaris L.) na vodni stres: analiza proteoma in kvantitativno kartiranje lokusov (2011―2014)
 • J3-4026    Transport in RNA vezava proteinov TDP-43 in FUS - implikacije za ALS/FTLD spekter nevrodegenerativnih bolezni (2011―2014)
Mednarodni projekti:
 • NANOPHOTO: Targeted Nanosystems for Improving Photodynamic Therapy and Diagnosis of Cancer (IP projekt 7. okvirnega programa EU)
trakl