glava
predstavitev
podrocja
sodelavci
reference
obvestila


Petra Avanzo Caglič

P Avanzo

Odsek za biotehnologijo (B-3)
Institut "Jožef Stefan"
Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: 01 477 3306
Fax: 01 477 3594
E-mail: petra.avanzo@ijs.si

Izobrazba:
  • univ. dipl. biologinja, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani (2006)
  • podiplomski študij Biotehnologije, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Raziskovalno področje:
  • Biokemija inhibitorjev serinskih proteaz iz bazidiomicetnih gob

trak