glava
predstavitev
podrocja
sodelavci
reference
obvestila


Doc. dr. Nataša Obermajer

N Obermajer

Odsek za biotehnologijo (B-3)
Institut "Jožef Stefan"
Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: 01 477 3411
Fax: 01 477 3594
E-mail: natasa.obermajer@ijs.si

Izobrazba:
 • sept. 2009- postdoktorsko raziskovalno delo (Kalinki's lab, University of Pittsburgh, Department of Surgery, Hillman Cancer Center, PA, USA)
 • 2009- izvolitev v akademski naziv Docent, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
 • 2009- zaposlena na Institutu Jožef Stefan na delovnem mestu asistenta z doktoratom v organizacijski enoti B3- Odsek za biotehnologijo
 • 2004-2008 študentka na podoktorskem študiju na Fakulteti za farmacijo, Univerza v Ljubljani (maj 2006: odobren direktni prehod na doktorat)
 • 1999-2004: diploma (naziv: mag. farm., Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani), Naslov diplome: 'Diagnostična uporabnost serumskega katepsina B pri bolnikih z rakom.' Povprečna ocena: 9.7
 • 1995-1999: Gimnazija Poljane, Ljubljana, maturirala z odliko.

Raziskovalno področje:
 • Celična biologija, tumorska biologija, imunski odziv pri raku.
 • Adhezijske molekule: integrini, DC-SIGN.
 • Cisteinske proteaze.

Nagrade in štipendije:
 • Krkina nagrada za doktrosko delo 2009
 • nagrada LOREAL-UNESCO-SZF: Za ženske v znanosti 2009
 • priznanje za najboljšega študenta letnika Fakultete za farmacijo:
  • za leto 2002,
  • za leto 2003,
  • za leto 2004.
 • Zoisova štipendistka
 • 1. in 7. mesto na republiškem tekmovanju iz logike
 • 1. mesto na republiškem tekmovanju iz kemije (zlata Preglova plaketa)
 • štiri bronasta Vegova priznanja
 • dve bronast Stefanovi priznanji
 • bronasto Cankarjevo priznanje
 • štipendija za udeležbo na 8. FEBS-IUBMB YSF kongresu, Grčija, junij 26-28, 2008
 • štipendija za udeležbo na FEBS-MPST tečaju, Grčija, maj 21-26, 2007


trak