glava
predstavitev
podrocja
sodelavci
reference
obvestila


Dr. Marjetka Kidrič

M Kidric

Odsek za biotehnologijo (B-3)
Institut "Jožef Stefan"
Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: 01 477 3611
Fax: 01 477 3594
E-mail: marjetka.kidric@ijs.si

Izobrazba:
  • diplomirani kemik, Naravoslovno-matematična fakulteta, Univerza v Beogradu (1968)
  • magister kemijskih znanosti, Naravoslovno-matematična fakulteta, Univerza v Beogradu (1974)
  • diplomirani molekularni biolog, Fakulteta za biologijo, Univerza v Beogradu (1983)
  • doktor znanosti, Fakulteta za kemijo, Univerza v Beogradu (1983)

Raziskovalno področje:
  • Rastlinska biokemija – proteaze in njihovi inhibitorji.
  • Mehanizem odziva rastlin na abiotski stres.
trak