department of biotechnology
predstavitev
podrocja
sodelavci
reference
obvestila


Dr Maruška Budič

Maruska

Department of Biotechnology (B-3)
Jožef Stefan Institute
Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Phone: + 386 1 477 3754
Fax: + 386 1 477 3594
E-mail: maruska.budic@ijs.si

trak ang