glava
predstavitev
podrocja
sodelavci
reference
obvestila


Dr. Jure Pohleven

jure

Odsek za biotehnologijo (B-3)
Institut "Jožef Stefan"
Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: 01 477 3411
Fax: 01 477 3594
E-mail: jure.pohleven@ijs.si

Izobrazba:
  • univerzitetni diplomirani biolog, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani (2004)
  • doktor znanosti s področja biotehnologije, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani (2009)

Raziskovalno področje:
  • Biokemija, molekularna biologija in biotehnologija glivnih proteinov.
  • Lektini in njihove biološke aktivnosti – imunomodulatorno in pesticidno delovanje.

trak