glava
predstavitev
podrocja
sodelavci
reference
obvestila


Prof. dr. Janko Kos

Janko Kos

Odsek za biotehnologijo (B-3)
Institut "Jožef Stefan"
Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: 01 477 3611
Fax: 01 477 3594
E-mail: janko.kos@ijs.si

Zaposlitev:
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo: Profesor farmacevtske biokemije
 • Delna zaposlitev: Institut »Jožef Stefan«, Odsek za biotehnologijo: Vodja odseka

Izobrazba:
 • 1977 Gimnazija Ljubljana Bežigrad, Ljubljana
 • 1984 Diploma – univ. dipl. kem.:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Odsek za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • 1988 Zn. magisterij iz biokemije, Univerza v Ljubljani 
 • 1992 Doktorat iz biokemije, Univerza v Ljubljani

Materni jezik: slovenščina
Tuji jeziki: angleščina(C2), francoščina (A2), hrvaščina (B2)

Delovne izkušnje:
 • 2007 → Vodja odseka za biotehnologijo, Institut Jožef Stefan Ljubljana
 • 2007 - 2011 Prodekan za raziskovalno delo, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
 • 2006  → Redni profesor biokemije, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
 • 2005 → Vodja programa “Farmacevtska biotehnologija: Znanost za zdravje”
 • 2004-2006 Izredni profesor biokemije, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
 • 2005 Gostujoči  profesor: Department of Pharmacology and Pathology, Royal Veterinary and Agriculture University, Copenhagen, Danska 
 • 1996 - 2005 Vodja Odseka za biokemijske raziskave in načrtovanje zdravil, Krka, d.d., Novo Mesto
 • 1992 - 1996 Podoktorski sodelavec, Odsek za biokemijo in molekularno biologijo, Institut Jožef Stefan, Ljubljana
 • 1993 Podoktorski sodelavec: University of Sheffield, UK
 • 1987 doktorsko usposabljanje: Max Planck Institute for Biochemistry, Martinsried, Nemčija
 • 1986 doktorsko usposabljanje: Federal Cardiological Institute, Moskva, Rusija
 • 1984 - 1992 raziskovalni sodelavec, mladi raziskovalec, Odsek za biokemijo in molekularno biologijo, Institut Jožef Stefan, Ljubljana

Raziskovalno področje:
Področje njegovih raziskav so proteaze in proteazni inhibitorji v fizioloških in patoloških procesih, predvsem pri nastanku in razvoju malignih obolenj, regulaciji imunskega odgovora in nevrodegenerativnih bolezni. Preučuje uporabnost proteaz za diagnostične namene in pa kot tarčnih molekul za načrtovanje novih protitumorskih učinkovin. Raziskuje tudi nanodostavne sisteme za vnos učinkovin in aktivno ciljanje tumorskih celic.
 
Strokovna aktivnost:
Slovensko biokemijsko društvo - predsednik, FEBS Council - član, Evropska zveza za raziskave in zdravljenje raka, Ekspertna skupina za patobiologijo, član strokovnega sveta, Evaluator projektov v 7. Okvirnem programu EU, ARRS – član strokovnega sveta za biotehniko, Univerza v Ljubljani, član komisije za Prešernove nagrade, IRI, član strokovnega sveta.

Objavljeni znan. članki in poglavja v knjigah: 260
Članki v revijah z dejavnikom vpliva SCI: 205
Patenti in patentne prijave: 15
Citati: >6000
h-index: 42 (WoS)
Vodenje R&D projektov (1993 - 2017): 25
Vabljena predavanja: 65

Pedagoško delo: profesor biokemije, Univerza v Ljubljani.
Nosilec predmetov na prvi in drugi stopnji: Farmacevtska biokemija, Biokemija, Izbrana poglavja iz biokemije, Biokemija nastanka in napredovanja raka
Nosilec predmetov na tretji stopnji: Maligne bolezni, Biosenzorji in biomarkerji, Biomolekule kot tarče za terapijo in diagnozo
Mentor pri 65 diplomskih in magistrskih delih.
Mentor pri doktorskih delih:  SCHWEIGER, Ana, 1995-1999, PREMZL, Aleš 1998-2003, FAN, Xiao-Hui, 1999 – 2002, ZAVAŠNIK-BERGANT, Tina, 1999-2003, LANGERHOLC, Tomaž, 2004-2007, OBERMAJER, Nataša, 2004-2008, JEVNIKAR, Zala, 2007-2010, MIRKOVIĆ, Bojana, 2008-2011, ROJNIK, Matija, 2008-2012, MAGISTER, Špela, 2009-2012, PIŠLAR, Anja, 2010-2013, TORKAR, Ana, 2010-2014, PEČAR FONOVIĆ, Urša, 2009-2015, VIŽIN Tjaša, 2011-2015, ŽURGA, Simon, 2011-2015, MITROVIĆ Ana, 2012-2017, CEGNAR Mateja, 2002-2005, somentor, RESMAN Nuša, 2007-2010, somentor, KUŽNIK Alenka, 2008-2011, somentor
Trenutno mentor: PRUNK Mateja, JAKOŠ Tanja

Članstvo v združenjih in strokovnih odborih:
 • Slovensko biokemijsko društvo – Predsednik od 2013
 • FEBS Council - član
 • EORTC, Pathobiology Group – Steering Committee - član
 • Slovensko kemijsko društvo
 • International Proteolysis Society
 • American Nano Society
 • Radiology&Oncology – član uredniškega odbora
 • Frontiers in Immunology – član uredniškega odbora

Organizacijska in vodstvena dela:
Vodja programske skupine (trenutno 35 raziskovalcev), Vodja odseka za biotehnologijo IJS (trenutno 16 zaposlenih); Vodja Odseka za biokemijske raziskave in načrtovanje zdravil, Krka, d.d. (1995-2005, 10 zaposlenih), Prodekan za raziskovalno delo, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani (2007-2011, 95 raziskovalcev). Vodja 25 R&D projektov.

Nagrade in priznanja:
 • 1998 – Nagrada za znanstvene dosežke, International Journal of Oncology,  Atene
 • 2000 – Nagrada za raziskovalno delo, Mestna občina Novo Mesto
 • 2002 -  Zoisovo priznanje za  pomembne raziskovalne dosežke, Republika Slovenija
 • 2009 -  Lapanjetova nagrada za raziskovalno delo, Slovensko biokemijsko društvo
 • 2009 – Nagrada “Mentor leta”, Društvo mladih raziskovalcev Slovenije (Mlada akademija)
 • 2013 – Zoisova nagrada za izredne dosežke v znanosti na področju proteolize, Republika Slovenija
 • 2015 – Evropska akademija znanosti in umetnosti – član

Izbrane publikacije (20 izmed 260 znanstvenih člankov in poglavij v knjigah):
 • BODE, W., ENGH, R. A., MUSIL, D., THIELE, U., HUBER, R., KARSHIKOV, A., BRZIN, J, KOS, J. and TURK, V. (1988):The 2.0 A X-ray crystal structure of chicken egg white cystatin and its possible mode of interaction with cysteine proteinases. EMBO J. 7,  2593-2599.
 • KOS, J., ŠTABUC, B., SCHWEIGER, A., KRAŠOVEC, M., CIMERMAN, N., KOPITAR-JERALA, N., VRHOVEC, I. (1997) Cathepsin B, H, and L and their inhibitors stefin A and cystatin C in sera of melanoma patients. Clin. Cancer Res.. 3,  1815-1822.
 • FOEKENS, J.A., KOS, J., PETERS, H.A., KRAŠOVEC, M., LOOK, M.P., CIMERMAN, N., MEIJER-VAN GELDER, M.E., HENZEN-LOGMANS, S.C., VAN PUTTEN, W.L.J., KLIJN, J. G.M. (1998): Prognostic significance of cathepsins B and L in primary human breast cancer. J. Clin. Oncol. 16, 1013-1021.
 • KOS, J., ŠTABUC, B., CIMERMAN, N., BRÜNNER, N.(1998): Serum cystatin C, a new marker of glomerular filtration rate, is increased during malignant progression. Clin. Chem. 44,  2556-2557.
 • KOS, J., NIELSEN, H-J, KRAŠOVEC, M, CHRISTENSEN, IJ, CIMERMAN, N, STEPHENS, R W., BRÜNNER, N. (1998) Prognostic values of cathepsin B and carcinoembryonic antigen in sera of patients with colorectal cancer. Clin Cancer Res,  4, 1511-1516.
 • KOS, J., KRAŠOVEC, M., CIMERMAN, N., NIELSEN, H.-J., CHRISTENSEN, I.J., BRÜNNER, N. (2000): Cysteine proteinase inhibitors stefin A, stefin B, and cystatin C in sera from patients with colorectal cancer : relation to prognosis. Clin. Cancer Res. 6,  505-511.
 • TURK, V., KOS, J., TURK, B. (2004) Cysteine cathepsins (proteases) - on the main stage of cancer?. Cancer Cell  5,  409-410.
 • KOCBEK, P., OBERMAJER, N., CEGNAR, M., KOS, J., KRISTL, J.. (2007) Targeting cancer cells using PLGA nanoparticles surface modified with monoclonal antibody. J. Control.Rrelease, 1-2,  120,  18-26.
 • JEVNIKAR, Z., OBERMAJER, N., BOGYO, M., KOS, J. (2008) The role of Cathepsin X in the aggregation, Migration and invasiveness of T lymphocytes. J. Cell Science,  121, str. 2652-2661.
 • OBERMAJER, N., JEVNIKAR, Z., DOLJAK, B., SADAGHIANI, A. M., BOGYO, M., KOS, J. (2009). Cathepsin X-mediated ß2 integrin activation results in nanotube outgrowth. Cell Mol Life Sci  66,  1126-1132.
 • COLIN, C., VOUTSINOS-PORCHE, B., NANNI, I., FINA, F., METELLUS, P., INTAGLIATA, D., BAEZA, N., BOUVIER, C., DELFINO, C., LOUNDOU, A., CHINOT, O., LAH TURNŠEK, T., KOS, J., MARTIN, P.M, OUAFIK, L'H., FIGARELLA-BRANGER, D. (2009) High expression of cathepsin B and plasminogen activator inhibitor type-1 are strong predictors of survival in glioblastomas. Acta Neuropathologica 118, 745-754.
 • ROJNIK, M., KOCBEK, P., MORET, F., COMPAGNIN, C., CELOTTI, L., BOVIS, M., WOODHAMS, J., MACROBERT, A. J., SCHEGLMANN, D., HELFRICH, W., VERKAIK, M., PAPINI, E., REDDI, E., KOS, J. (2012). In vitro and in vivo characterization of temoporfin-loaded PEGlytated PLGA nanoparticles for use in photodynamic therapy. Nanomedicine (Lond., Print), 2012, vol. 7, no. 5, str. 663-677.
 • JEVNIKAR, Z, MIRKOVIĆ, B., PEČAR FONOVIĆ, U., ZIDAR, N., ŠVAJGER, U., KOS, J. (2012). Three-dimensional invasion of macrophages is mediated by cysteine cathepsins in protrusive podosomes. Eur. J. Immunol.  42, 12, 3429-3441.
 • ERJAVEC, J., KOS, J., RAVNIKAR, M., DREO, T., SABOTIČ, J. (2012). Proteins of higher fungi - from forest to application. Trends Biotechnol. 30, 5, 259-273.
 • PIŠLAR, A., GLAVAN, G., OBERMAJER, N., ŽIVIN, M., SCHLIEBS, R., KOS, J. (2013). Neuroprotective role of [gama]-enolase in microglia in a mouse model of Alzheimer's disease is regulated by cathepsin X. Aging Cell 12, 4,  604-614.
 • PIŠLAR, A, ZIDAR, N., KIKELJ, D., KOS, J. (2014) Cathepsin X promotes 6-hydroxydopamine-induced apoptosis of PC12 and SH-SY5Y cells. Neuropharmacology 82, 121-131.
 • KOS, J., VIŽIN, T., PEČAR FONOVIĆ, U., PIŠLAR, A. (2014). Intracellular signaling by cathepsin X: molecular mechanisms and diagnostic and therapeutic opportunities in cancer. Seminars in Cancer Biol. 31, 76-83.
 • MIRKOVIĆ, B., MARKELC, B., BUTINAR, M., MITROVIĆ, A., SOSIČ, I., GOBEC, S., VASILJEVA, O., TURK, B., ČEMAŽAR, M., SERŠA, G., KOS, J. (2015) Nitroxoline impairs tumor progression in vitro and in vivo by regulating cathepsin B activity. Oncotarget 6, 22, 19027-19042.
 • MAGISTER, S, TSENG, H.C, BUI, V.T., KOS, J., JEWETT, A. (2015) Regulation of split anergy in natural killer cells by inhibition of cathepsins C and H and cystatin F. Oncotarget 6, 26, 22310-22327.
 • PERIŠIĆ, Milica, SABOTIČ, Jerica, ŠVAJGER, Urban, JEWETT, Anahid, KOS, Janko. Cystatin F affects natural killer cell cytotoxicity. Frontiers in Immunology, 2017, 8, 1459-1-1459-14.

trak