glava
predstavitev
podrocja
sodelavci
reference
obvestila


Dr. Jože Brzin

J Brzin

Odsek za biotehnologijo (B-3)
Institut "Jožef Stefan"
Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: 01 477 3754
Fax: 01 477 3594
E-mail: joze.brzin@ijs.si


trak