department of biotechnology
predstavitev
podrocja
sodelavci
reference
obvestila


Darja Žunič Kotar

Darja

Department of Biotechnology (B-3)
Jožef Stefan Institute
Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Phone: + 386 1 477 3683
Fax: + 386 1 477 3594
E-mail: darja.kotar@ijs.si

trak ang