glava
predstavitev
podrocja
sodelavci
reference
obvestila


Doc. dr. Aleš Berlec


ales

Odsek za biotehnologijo (B-3)
Institut "Jožef Stefan"
Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: 01 477 3754
Fax: 01 477 3594
E-mail: ales.berlec@ijs.si

Izobrazba:
 • magister farmacije, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani (2003)
 • doktor znanosti, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani (2008)

Raziskovalno področje:
  • Površinska predstavitev na mlečnokislinskih bakterijah.
  • Terapevtska uporaba mlečnokislinskih bakterij.
  • In vivo slikanje mlečnokislinskih bakterij.
  • Nova orodja za raziskave mlečnokislinskih bakterij.
  • Biotehnologija sladkih proteinov.

   Nagrade in štipendije:
   • Zoisova štipendija (1993-2003)
   • Krkina nagrada (2000)
   • Univerzitetna študentska Prešernova nagrada (2003)
   • Zlato priznanje za inovacijo na sejmu Inovativnost 2010
   • 3. mednarodna konferenca o prenosu tehnologij, 4. nagrada za inovacijo (2010)
   • Rektorjeva nagrada za drugo naj-inovacijo Univerze v Ljubljani (2010)
   • Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju znanosti, ki ga podeljuje Ustanova Slovenska znanstvena fundacija, za soavtorstvo strokovne publikacije »Sodobna fitoterapija – z dokazi podprta uporaba zdravilnih rastlin« (2013)
   • Štipendija Fundacije za štipendiranje Republike Avstrije (OeAD) za podoktorje (2015)

   trak