6. srečanje Slovenskega biokemijskega društva

z mednarodno udeležbo

Lipica, 21. -25. september 2005
 


NOVICE


Seznam predavateljev in razpored sekcij v formatu DOC (21. julija 2005)

vabilo_SBD6

6. srečanje SBD bomo pripravili v Lipici in lepo vabimo vse, ki delate na področju biokemije, molekularne biologije in sorodnih ved, da se nam pridružite. Pričakujemo okrog 180 udeležencev, veliko zanimivih predstavitev in pogovorov. Vabimo tudi razstavljalce reagentov in opreme.

Na spletu bomo predstavljali novosti v zvezi s srečanjem, vendar za podrobnosti spremljajte angleško stran, ki vsebuje več podatkov od te. Za dodatne informacije se obrnite na člane organizacijskega odbora.

Sekcije na srečanju bodo:
  • Struktura proteinov,
  • Vloga proteinov in njihovo uravnavanje,
  • Vloga genov in njihovo uravnavanje,
  • Funkcijska genomika,
  • Prenos signalov,
  • Biotehnologija,
  • Molekularne osnove bolezni.

Okrogla miza bo namenjena pogovoru o poučevanju biokemije.
Pripravili bomo tudi volilno skupščino, na katero ste vabljeni vsi člani društva.


Organizacijski odbor: Marinka Drobnič Kosorok (predsednica), Nina Cimerman (tajnica), Darja Barlič Maganja (blagajničarka), Sabina Berne, Marko Dolinar,  Samo Kreft, Alenka Nemec, Aleš Premzl, Petra Zrimšek.

Znanstveni odbor: Janko Kos (predsednik), Peter Dovč, Marinka Drobnič Košorok, Roman Jerala, Radovan Komel, Igor Križaj, Tamara Lah, Jana Lukač Bajalo, Peter Maček, Gregor Majdič, Ana Plemenitaš, Nataša Poklar Ulrih, Metka Renko, Damjana Rozman, Borut Štrukelj, Boris Turk, Dušan Turk, Vito Turk, Uroš Urleb, Matjaž Zorko.

angleška stran z več podatkiOrganizacijo srečanja sta podprli Veterinarska fakulteta in Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani.


Kontaktni naslov:

prof. dr. Marinka Drobnič Košorok
predsednica org. odbora
Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Gerbičeva 60
1000 Ljubljana

telefon
: 01/ 477 9133
telefaks: 01/ 283 2243
e-pošta: mdk@vf.uni-lj.si

Zadnja sprememba: 21. 7. 2004.

Uredil Marko Dolinar.