<>Logo SBD
  SLOVENSKO BIOKEMIJSKO
  DRUŠTVO [SBD]
 

 
Slovensko biokemijsko društvo je strokovno združenje. Njegovi člani raziskujejo snovi, ki sestavljajo žive organizme in večinoma delajo na področju biokemije in molekularne biologije.

Več informacij lahko dobite na angleški strani SBD, nekaj pa jih je navedenih v nadaljevanju.

 Povezave in naslovi:
Člani odborov

Mandat sedanjih društvenih odborov traja od 1.1.2002 do 31.12.2005. Volitve novih članov bodo na društvenem srečanju septembra 2005.

Upravni odbor

predsednik:
prof. dr. Matjaž Zorko , Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta UL

člani:

Nadzorni odbor

  • prof. dr. Veronika Abram, Biotehniška fakulteta UL
  • doc. dr. Janko Kos, KRKA, Novo mesto
  • prof. dr. Vito Turk, Institut "Jožef Stefan"


Častno razsodišče

  • prof. dr. Franc Gubenšek, Fakulteta za kemijo in kem. tehnologijo UL
  • prof. dr. Radovan Komel, Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta UL
  • prof. dr. Marinka Drobnič Košorok, Veterinarska fakulteta UL


Disciplinska komisija

  • doc. dr. Matic Legiša, Kemijski inštitut
  • prof. dr. Peter Maček, Biotehniška fakulteta UL
  • prof. dr. Metka Renko, Fakulteta za kemijo in kem. tehnologijo UL 


  Kontakti

poštni naslov društva:

Slovensko biokemijsko društvo
Institut "Jožef Stefan"
Jamova 39
1000 Ljubljana

 
predsednik
prof. dr. Matjaž Zorko
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana

tel.:  (01) 543 7643
faks.:  (01) 543 7641 
e-pošta: zorko@mf.uni-lj.si

tajnik
doc. dr. Marko Dolinar
Katedra za biokemijo
Fakulteta za kemijo in kem. tehnologijo UL
Jamova 39
1000 Ljubljana

tel.:  (01) 477 3765
faks.:  (01) 257 3594
e-pošta:  marko.dolinar@ijs.si

blagajnik
doc. dr. Igor Križaj
Odsek za biokemijo in mol. biologijo
Institut "Jožef Stefan"

Jamova 39
1000 Ljubljana

tel.:  (01) 477 3626
faks.:  (01) 257 3594
e-pošta:  igor.krizaj@ijs.si

 
 Urednik

zadnja sprememba: 18. avgusta 2004